Duurzaamheid en MVO

Het onderwerp 'duurzaamheid' staat bij Binnenlloyd al decennia op de kaart, voordat het modewoord uitgevonden was. Het onderwerp is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan, met name in de media. Klimaatverandering, slinkende olievoorraden, groeiende afvalbergen, verdwijnende oerbossen; het zijn maar enkele onderwerpen welke gerelateerd zijn aan dit thema.

Ludo Breman, directeur van Peterson Maastricht en Binnenlloyd vertelt: “Duurzaamheid betekent continuïteit in de breedste zin van het woord. Onze klanten, toeleveranciers, stakeholders en wijzelf moeten op de lange termijn kunnen voortbestaan. Iets wat samen te vatten is in het wat ouderwetse begrip ‘rentmeesterschap’. Roofbouw en korte-termijn denken (snel geld verdienen ten koste van …), passen hier niet in. Ook onze kinderen en kleinkinderen moeten een goede plek op deze wereld kunnen vinden.”

Ook overheden denken mee aan de problematiek en zoeken naar oplossingen. Zo verscheen in maart 2011 het Europese Witboek 'Vervoer 2050' , waarin wordt gestreefd naar een emissiereductie van 60% in 2050.

De Nederlandse overheid daagt logistiek dienstverleners uit om via het programma ‘Duurzame Logistiek’ een aanzienlijke CO2 reductie te bewerkstelligen. Peterson Maastricht gaat samen met Binnenlloyd deze uitdaging graag aan, en verwacht in een periode van vijf jaar ruimschoots 20% CO2 te kunnen reduceren via een scala van maatregelen. Voor deze inspanning kreeg Peterson Maastricht in 2011 de 'Lean and Green' award uitgereikt.

De award van Connekt komt voort uit het programma Duurzame Logistiek die bedrijven ondersteunt die bijdragen aan het verduurzamen van de logistieke ketens. Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden die gezamenlijk werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Meer informatie is te vinden op de website www.duurzamelogistiek.nl