Disclaimer

2018 Peterson Control Union ©
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Disclaimer
Wij hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat is op het moment van publicatie. Peterson Control Union behoudt zich echter het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Cookies
De website van Peterson Control Union gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en het webverkeer te bewaken. Op deze manier kunnen we zien hoeveel mensen onze website hebben bezocht in een bepaalde periode. Peterson Control Union gebruikt alleen gecombineerde gegevens die niet kunnen worden teruggeleid tot een specifieke pc of persoon. Natuurlijk kunt u het gebruik van cookies zelf uitschakelen.

Let op: Als u cookies uitschakelt in uw browser, werken bepaalde diensten of mogelijkheden van de Peterson-website mogelijk niet goed meer.

Binnenlloyd is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Vanzelfsprekend beschikken wij over de benodigde vergunningen, waaronder NIWO. Daarnaast beschikken onze schippers over het VCA diploma.